Kostnader för olika åtgärder

Kostnaderna för Veterinärvård sker i många fall till ett fast pris enligt en prislista. Exempel på sådana åtgärder där priset är fast är:

Vaccination 380 kr, kastrering av hankatt 580 kr, kastrering av honkatt 980 kr, dräktighetsundersökning med ultraljud 500 kr

Vid okomplicerade sjukdomsfall debiteras en grundavgift på 580 kr + kostnader för kompletterande undersökningar, ex.vis blodprov, urinprov, mikroskopisk undersökning. Priserna för detta börjar vid 150 kr och stiger sedan beroende på omfattningen av provtagningarna.

I mer komplicerade fall där fler och mer kostnadskrävande undersökningar krävs får djurägaren en preliminär kostnadsuppgift, och djurägaren kontaktas för godkännande om kostnader p.g.a. behov av ytterligare undersökningar, avviker väsentligt från den preliminära uppgiften.

Om fallet kräver dyrbara kirurgiska åtgärder, och djuret har veterinärvårdsförsäkring, kan ofta en så kallad direktreglering göras varvid djurägaren endast betalar självrisken.

 

Observera att betalning sker i samband med besöket, med kort eller kontanter.