dsc_0819_2

Kliniken

Veterinär Lundmarks inställning till sitt arbete som "djurdoktor" är att han vill erbjuda en bred och kvalificerad veterinärvård inom ramen för vad en intresserad och kompetent allmänpraktiker kan åstadkomma. Det innebär i praktiken att kliniken kan lösa merparten av ditt husdjurs behov av frisk-och sjukvårdsinsatser. I den mån det enskilda fallet är ovanligt komplicerat, eller kräver kirurgiska eller medicinska insatser som inte utförs på kliniken (ex.vis ortopedkirurgi (ledingrepp och dyl.) eller stationärvård ) remitteras fallet till lämpligt djursjukhus.Värdet av att hela tiden möta samma veterinär, som känner ditt sällskapsdjur och dig, underlättar i hög grad kommunikationen vid besökstillfället, och kan i sig var en bidragande faktor till framgångrikt diagnosställande och lyckad behandling. Vikten av ett personligt bemötande, under lugna och trivsamma former känns viktigt, och skapar utrymme för att djurägarens berättelse om vilka symtom som iakttagits, blir detaljerad och relevant. Sistnämnda har stor betydelse när det gäller att underlätta veterinärens bedömning om hur fallet ska handläggas. Veterinär Lundmarks inställning är också att, enbart dom undersökningar som krävs för att ställa diagnos, ska genomföras, det innebär kostnadsbesparingar för djurägaren i många fall.
Veterinär Lundmark älskar sitt arbete, att hjälpa våra vänner husdjuren att må bra och att befrias från sjukdom och lidande.