Vaccinationer
Besiktning av valpkullar och kattungekullar
Besiktning av vuxna hundar och katter
ID-märkning
Passutfärdande
Dräktighetsundersökning med ultraljud
Höftledsröntgen, armbågsledsröntgen, knäledsröntgen
Kloklippning

Välkommen att beställa tid!

 

katttj